Mudr. Pavel Hruška

Všeobecný praktický lékař

Oznámení


v pondělí 10.5.2021 bude ordinace ve Strážku v provozu vyjímečně pouze dopoledne 
a to od 7 - 10 hodin.

Děkuji za pochopení.

Vstup do vlastní budovy a ordinace pouze s rouškou zakrývající nos i obličej. Vyšetřujeme pouze objednané a předem domluvené pacienty.

Aktuální informace ke způsobu ordinace a návrat k obvyklým ordinačním hodinám:

Nyní již budeme v provozu v obvyklých ordinačních hodinách, tzn. jako před epidemií.

Nutností však zůstává telefonické objednání každého pacienta před vlastním vyšetřením. Vzhledem k platným epidemiologickým opatřením je nadále nutná rouška přes obličej, čekárna jako taková vzhledem k prudkému nárůstu onemocnění bude ponechána mimo provoz a slouží jako místnost pro odběry, aplikace injekcí. Všichni pacienti mají přesný čas návštěvy, který se snažíme přesně dodržovat, prosím vás o totéž.

Nadále trvá nutnost se telefonicky spojit především u všech pacientů s akutním onemocněním cest dýchacích a stav konzultovat nejdříve po telefonu.

Důležité: VYŠETŘUJEME POUZE OBJEDNANÉ PACIENTY

Předpis trvalé medikace hlavně cestou eReceptu (jinak je nutné se objednat). Prosíme o dodržení všech těchto pravidel, aby jste i vy mohli v klidu absolvovat vyšetření u nás.
KARANTÉNA

Jak probíhá karanténa?

Pokud lékař či hygienik nařídí člověku karanténu, znamená to pro dotyčného přerušení veškerého společenského života. Zvlášť přísná musí být karanténa v případě, že se infekce přenáší vzduchem kapénkami, jako je tomu u nemoci COVID-19. V takovém případě člověk nesmí chodit do práce, školy nebo do dětského kolektivu. Nesmí ale večer ani nikam za sportem, do divadla, do kina, do hospody nebo na návštěvu přátel. Musí se zdržovat jenom a pouze doma

Nákupy a doručování potravin

Protože člověk v karanténě nesmí opustit svůj byt, měl by si zařídit, jak a kdo ho bude zásobovat potravinami. Nejlepším řešením proto je, požádat rodinu nebo si nákup objednat přes internetové rozvážkové služby. I samotná předávka tašek s nákupem by měla mít svá pravidla. V nejlepším případě by měl zákazník zaplatit dopředu s tím, že mu kurýr nákup nechá přede dveřmi. Nejde ani tak o kontaminaci nějakých tašek, jako spíš o přímý kontakt člověka s člověkem třeba při mluvení nebo při pobytu v jedné místnosti.

Můžu jít vyvenčit psa?

V případě, že člověk, který je v karanténě, vlastní domácího mazlíčka a není nikdo jiný, kdo by ho mohl vyvenčit, může se s ním podle hygieničky vydat na velmi krátkou procházku do nejbližší vzdálenosti. Ta by ale měla proběhnout v době, kdy je venku co nejméně lidí. Od druhé osoby, potkáte-li se, vždy udržujte odstup minimálně 1 - 2 metry!

Společná domácnost

Karanténa se ukládá lidem, kteří byli v kontaktu s nemocným člověkem, nebo pobývali v rizikové oblasti. Ti poté musí mít svoji oddělenou místnost, ve které mohou čas po celou dobu karantény strávit. Hygienička připomíná, že lidé musí také dodržovat oddělené používání koupelny a WC a po použití je vždy vydezinfikovat. "Nesmí také zapomínat na to, že při splachování záchodu se musí uzavírat poklop, aby se aerosol nedostal do vzduchu," řekla hygienička.

Karanténa a rodina

Primárně by se měla rodina, jejíž člen se vrátil z rizikové oblasti, snažit o vyčlenění místnosti pro potřeby karantény a úplně tak minimalizovat s rodinným příslušníkem kontakt. "Pokud nelze v domácnosti oddělit osoby, které jsou v karanténě a které ne, individuálně to posuzuje hygienik.

Jiné zdravotní obtíže

Pokud by se v době karantény vyskytly zdravotní obtíže, které s koronavirem nesouvisí, zásadně nikdy nepodnikejte vlastní kroky a kontaktujte telefonicky svého lékaře.

NECHOĎTE Z VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ K JINÝM LÉKAŘŮM ČI DO NEMOCNICE !!!Aktuálně 6.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou.

Oznámení této skutečnosti je možné kdykoliv v ordinačních hodinách na číslo ordinace 731 756 960Mimo ordinační hodiny je nutno oznámit na mail: mudrhruska@tiscali.cz           event. na mobil:  737 352 558

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html


Aktuální informace ke KORONAVIRU

Všichni doposud pozitivní pacienti se nakazili v zahraničí, jsou hospitalizováni na infekčním oddělení a mají lehký průběh onemocnění. Zatím v ČR nemáme sekundární přenos / přenos od zde hospitalizovaných na jiného pacienta / a nejedná se tedy o epidemii .

Důležitá informace o postupu pro občany vracející se z rizikové oblasti, kteří jsou bez klinických příznaků. I u nich se trvá na tom, aby praktického lékaře kontaktovali POUZE telefonicky Zde je naprosto klíčové, aby se takový pacient do čekáren a ordinací vůbec nedostal.Lidé jsou informováni tak, aby kontaktovali lékaře telefonicky a v žádném případě nepřicházeli do čekárny.

Vyřešena je i otázka elektronické PN. Ty je možné vystavovat bezpříznakovým pacientům vracejícím se z rizikových oblastí, kteří mají zůstat v karanténě pouze na základě telefonické konzultace (tedy bez vyšetření pacienta). 

Závěrem žádám všechny ty, kterých se výše uvedené týká, aby opravdu návštěvou lékaře a čekárny neohrozili možnou infekcí další osoby. Je to zcela zbytečné a ve své podstatě bezohledné. 

Děkuji.


Důležitá informace k současné situaci epidemie koronavirem.

Vzhledem k jeho rozšíření v Evropě, aktuálně 12 států, považuji za nutné informovat o doporučeném postupu při podezření na onemocnění . Tento postup vychází z doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.

V případě, že bude mít občan podezření a obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je nezbytně nutné zůstat v domácí izolaci, aby nedošlo k rozšíření možné infekce a telefonicky kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

telefon KHS pracoviště Žďár nad Sázavou : 566 650 811

Dále je důležité postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění, podobně jako v aktuálním chřipkovém období:

vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny - tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí koronaviru! Navíc v současné době probíhá na celé severní polokouli chřipková epidemie, resp. nárůst akutních respiračních onemocnění. Každý případ infekce virem 2019-nCoV tedy musí být charakteristický epidemiologickými kritérii - tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy nebo byl v kontaktu s osobou, která v této oblasti pobývala, a také klinickými kritérii - tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

26.2.2020

Očkování proti chřipce v sezoně 2019-2020

Očkování proti chřipce prémiovou vakcínou Vaxigrip tetra je v plném běhu.

Zájemci se dostaví nejlépe do konce října ve stavu 100% zdraví. Očkujeme ze zdravotní indikace a pacienty nad 65 let věku, samozřejmě i zájemce mimo tato kritéria.


Objednání se na určitý termín a hodinu.


Možnost objednat se na určitou hodinu využívá stále více našich klientů, objednat se je výhodné a určitě šetří čas. Jen bych chtěl upozornit, že je nutno se objednávat nyní již několik dní dopředu a výhradně telefonem v době ordinačních hodin. Komunikace mailem je dosti kostrbatá a když jsem časově konečně schopen na něj odpovědět, nemám přehled o volných termínech. Při narůstajícím zájmu budeme určitě uvažovat o rozšíření objednacích hodin. Tak do toho :-).

PF 2018


Přeji vám v novém roce spousty radostí se svými blízkými a klidné dny v plném zdraví. Každý další rychle ubíhající rok nám připomíná naši zranitelnost větší silou. Je dobře vzácné chvíle zde využít k lásce a porozumění a věnovat je těm, kteří potřebují pomoci, pohlazení a naši ochrannou ruku.

Nechť se vám toto daří splnit.

V krátké době se mi doneslo k uším několik nepodložených zvěstí, které se vztahují k mému nejen pracovnímu, ale i soukromému životu. Chtěl bych vás ubezpečit, že i po Novém roce se budeme vší silou věnovat tomu, abychom pokračovali v naší práci, v péči o vaše zdraví. Plánujeme rozšíření ordinačních hodin, během roku nabídneme některé dosud nedostupné vyšetřovací metody, za kterými se muselo jezdit do větších měst. Zprovoznili jsme tzv e-recepty, které mohou v určitých případech šetřit váš čas, nadále budeme spolu s vámi více využívat možnost objednacích hodin. To jen několik chystaných změn.

Těšíme se s vámi na viděnou a věřím, že naše práce vám přinese pomocnou ruku a nabídne řešení vašich zdravotních obtíží.


Ještě jednou vše dobré nejen v roce následujícím.


MUDr. Pavel Hruška

NOVINKY

O z n á m e n í

V pondělí 9.3.20 bude ordinace ve Strážku v provozu pouze do 10.00 hodin.

Děkuji za pochopení.