VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Pavel Hruška

PRAKTICKÝ LÉKAŘ


Promoval jsem v roce 1984 na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně , nyní Masarykova univerzita. Atestaci z interního lékařství jsem složil v roce 1987, atestaci ze všeobecného lékařství pak v roce 1999. Pracoval jsem 10 roků na interním oddělení a posléze i souběžně jako samostatný internista, od roku 1995 jsem se začal naplno věnovat praktické medicíně. Jsem držitelem diplomu ČLK celoživotního vzdělávání.

Posledních 23 let pracuji jako praktický lékař ve Strážku a na Moravci, rovněž zajišťuji zdravotní péči pro obyvatele Charitního domova na Moravci.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky